Головна » Файли » Математика

Тема уроку. Досліджуємо одиницю вимірювання довжини «дециметр»
[ Викачати з сервера (32.3 Kb) ] 06.08.2019, 22:28

Тема уроку. Досліджуємо одиницю вимірювання довжини «дециметр»

Мета уроку:

предметні компетентності: актуалізувати вміння замінювати одиницями числа, подані в десятках; актуалізувати запис круглих чисел, спосіб порівняння, додавання і віднімання круглих чисел; актуалізувати необхідність вибору нової мірки для вимірювання довжини; знайомити з одиницею вимірювання довжини — 1 дециметром; учити подавати більші одиниці вимірювання довжини в менших, і навпаки; учити порівнювати, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, пам’ять, увагу, сконцентрованість; активізувати навчальну компетентність учнів, дисциплінованість, дружелюбність, активність на уроці, старанність.

Ключові компетентності:

 • вміння вчитися — організовувати своє робоче місце, орієнтуватися в завданнях вправ;
 • математична грамотність - уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань;
 • екологічна грамотність і здорове життя - турбуватись про свою поставу;
 • соціальну - вчитись працювати в парах; бути толерантним, терпимим до співрозмовника.

Очікувані результати:

- вміє порівнювати число і математичний вираз;

- розрізняє істинні та хибні рівності й нерівності;

- знає і визначає структурні елементи задачі – умова і запитання; числові дані та шукане;

- знає слова-ознаки відношення об’єднання частин у ціле (додавання), вилучення частини з цілого (віднімання), відношення різницевого порівняння;

- знаходить серед опорних схем відповідну до задачі;

- моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою схеми;

- презентує результати власної діяльності, обговорює їх з іншими.

Хід уроку

І. Організаційна частина

 1. Привітання (Слайд№1)

Пролунав для всіх дзвінок-

Починається урок.

Тут є приклади й задачі,

Це для діток неледачих!

До роботи в добрий час

Я запрошую всіх вас!

 1. Перевірка готовності до уроку
 • Хто мені допоможе і назве, що повинно лежати у кожного на парті для роботи на уроці?
 • У вас повинен лежати підручник, пенал, зошит, всі інші речі заховайте, аби вони вас не відволікали.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми і мети уроку

 • Чого ви очікуєте від цього уроку? Яких емоцій? (відповідь дітей)
 • В кінці уроку ми обговоримо ваші очікування.

Об’єкти навколишнього світу мають таку властивість, як довжина. Про предмети ми можемо сказати, який довший, який коротший, які однакові завдовжки. Але не завжди ми можемо порівняти предмети за довжиною «на око» або накладанням. Тоді ми вдавалися до вимірювання довжин двох об’єктів і порівняння одержаних чисел. Мірка, з якою ви вже знайомі,— 1 см. Уявіть собі 1 см... Скажіть, а якщо потрібно виміряти довжину парти, чи зручно буде користуватися міркою 1 см? Мабуть, для цього треба обрати якусь іншу, більшу мірку. Сьогодні ви познайомитеся з новою одиницею вимірювання довжини.

ІV. Актуалізація опорних знань і способів дії учнів

1. Усне опитування. Проводиться за актуальними для учнів класу питаннями. До того ж пропонуються такі запитання.

Скількома цифрами записується число 10? Наведіть приклади чисел, які записуються двома цифрами.

Як називають числа, які записуються однією цифрою? Наведіть приклади.

Які числа є натуральними? Назвіть найменше натуральне число.

Назвіть найменше відоме вам число.

Назвіть найбільше число, яке записується однією цифрою.

Назвіть найменше число, яке записується двома цифрами.

Що в записі числа 10 позначає цифра 1? цифра 0?

Які числа називають круглими? Наведіть приклади круглих чисел.

2. Актуалізація вмінь виконувати додавання і віднімання круглих чисел - завдання виконується усно.

Знайдіть значення виразів.

Як можна міркувати при додаванні і відніманні круглих чисел? [Слід кожне число замінити десятками; виконати дію з числами, поданими в десятках; результат записати в одиницях.] 50 + 20; замінюємо кожне число десятками: 50 — це 5 десятків. 20 — це 2 десятки; додаємо числа десятків: 5 д. + 2 д. = 7 д., або 70 одиниць...

60 + 30 - 80. Арифметичні дії виконуємо в тому порядку, у якому вони записані. Спочатку до 60 додамо 30: 6 д. + 3 д. = 9 д., або 90 одиниць. Від 90 віднімемо 80:

9 д. - 8 д. = 1 д., або 10 одиниць...

 1. Завдання № 1 (робочий зошит) – робота в парах. Виконується з коментарем.
 2. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Завдання № 1 (підручник). Виконується колективно.

Пропонуємо учням знайти штангу 10 і покласти її на парту зверху. Потім знайти штанги 1, 2 і 5.

Робота в групах: 1-ша група визначає, скільки разів у штанзі 10 уміщується штанга 1. 2-га група визначає, скільки разів у штанзі 10 уміщується штанга 2. 3-тя група — штанга 5. Учні можуть укладати на штанзі 10 відповідні штанги або можуть однією штангою крокувати по штанзі 10. Учні можуть здогадатися, що штанга 10 містить 10 одиничних штанг, тому немає сенсу й крокувати, достатньо просто полічити одиничні (червоні й сині) риски. Отже, у великій штанзі міститься одиничних штанг — рисок. Учні можуть прокрокувати штангою 2 по штанзі 10 та визначити, що в довжині великої штанги міститься 5 разів по штанзі 2. Зіставляємо результати вимірювання. Помічаємо залежність: у першому випадку міркою була штанги 10 уміщується 10 одиничних штанг або 5 штанг 2. Отже, можна помітити, що менших мірок більше, а більших мірок, навпаки,— менше. Перед тим як запропонувати учням назвати результати вимірювання штангою 5, можна з’ясувати, яке число в результаті вимірювання одержимо: більше чи менше ніж 5. Очевидно, що менше, оскільки мірка більша.

Висновок: результат вимірювання залежить від мірки. Чим більша мірка, тим менше число таких мірок, що вміщується на довжині штанги.

 1. Завдання № 2 (підручник). Виконується колективно.

- Спробуйте пояснити, ніби ви вчитель, як проводити вимірювання довжини предмета. [Слід обрати мірку — одиницю вимірювання — і полічити, скільки разів ця мірка укладається на довжині предмета або відрізка.] Чи можна виконувати вимірювання різними мірками? [Так, можна користуватися різними мірками — короткими, довгими.] Спробуйте виміряти довжину поданого в завданні відрізка АВ різними мірками. (Учні мають зазначити: чим довша мірка, тим менше число мірок укладається на довжині даного відрізка.) Отже, результат вимірювання довжини відрізка залежить від обраної мірки.

ІV. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

 1. Ознайомлення з новою одиницею вимірювання довжини — 1 дециметром. Завдання № 3 (під¬ручник). Виконується колективно.

Яку одиницю довжини ви знаєте? [1 сантиметр.] Чи зручно, використовуючи мо¬дель сантиметра, виміряти довжину ноутбука? [Ні, потрібна велика кількість мірок — сантиметрів.] Що слід зробити в цьому випадку? [Узяти довшу мірку.] Чи можна за одиницю довжини прийняти довший ніж 1 см відрізок? [Так.] Що ми робили, коли треба було полічити велику кількість предметів? [Ми при лічбі групували предмети парами, трійками... десятками.] Так само 10 окремих сантиметрів замінимо но¬вою одиницею вимірювання довжини — 1 дециметром!

Робота в групах. Учні викладають у ряд 10 моделей сантиметра, нижче приклада¬ють модель дециметра. Помічають, що ці дві смужки мають однакову довжину. Отже, 10 см складають 1 дм; 1 дм — це більша одиниця вимірювання довжини порівняно з 1 см.

Далі показуємо на лінійці 1 см і 1 дм; учимо вимірювати довжини предметів за допомогою дециметра. (Учитель заздалегідь підбирає предмети, що мають довжину, на штанги 10 уміщується 10 одиничних штанг або 5 штанг 2. Отже, можна помітити, що менших мірок більше, а більших мірок, навпаки,— менше. Перед тим як запро¬понувати учням назвати результати вимірювання штангою 5, можна з’ясувати, яке число в результаті вимірювання одержимо: більше чи менше ніж 5. Очевидно, що менше, оскільки мірка більша.

Висновок: результат вимірювання залежить від мірки. Чим більша мірка, тим менше число таких мірок, що вміщується на довжині штанги.

7. Завдання № 2 (підручник). Виконується колективно.

Спробуйте пояснити, ніби ви вчитель, як проводити вимірювання довжини пред¬мета. [Слід обрати мірку — одиницю вимірювання — і полічити, скільки разів ця мір¬ка укладається на довжині предмета або відрізка.] Чи можна виконувати вимірюван¬ня різними мірками? [Так, можна користуватися різними мірками — короткими, до¬вгими.] Спробуйте виміряти довжину поданого в завданні відрізка АВ різними мірка¬ми. (Учні мають зазначити: чим довша мірка, тим менше число мірок укладається на довжині даного відрізка.) Отже, результат вимірювання довжини відрізка залежить від обраної мірки.

ІV. Формування нових знань і способів дій

 1. Ознайомлення з новою одиницею вимірювання довжини — 1 дециметром. Завдання № 3 (підручник). Виконується колективно.

Яку одиницю довжини ви знаєте? [1 сантиметр.] Чи зручно, використовуючи мо¬дель сантиметра, виміряти довжину ноутбука? [Ні, потрібна велика кількість мірок — сантиметрів.] Що слід зробити в цьому випадку? [Узяти довшу мірку.] Чи можна за одиницю довжини прийняти довший ніж 1 см відрізок? [Так.] Що ми робили, коли треба було полічити велику кількість предметів? [Ми при лічбі групували пред¬мети парами, трійками... десятками.] Так само 10 окремих сантиметрів замінимо но¬вою одиницею вимірювання довжини — 1 дециметром!

Робота в групах. Учні викладають у ряд 10 моделей сантиметра, нижче прикладають модель дециметра. Помічають, що ці дві смужки мають однакову довжину. Отже, 10 см складають 1 дм; 1 дм — це більша одиниця вимірювання довжини порівняно з 1 см.

Далі показуємо на лінійці 1 см і 1 дм; учимо вимірювати довжини предметів за допомогою дециметра. (Учитель заздалегідь підбирає предмети, що мають довжину, на якій укладається ціле число дециметрів.)

 1. Ознайомлення з прийомом подання числа дециметрів у сантиметрах, його первинне закріплення.

Завдання № 4 (підручник). Виконується колективно.

Так само як 10 окремих одиниць заміняють десятком, так і 10 окремих санти¬метрів заміняють дециметром. Розгляньте записи в першому стовпчику. Що в них спільне? [Числа однакові, однак у верхньому ряді число десятків замінили одиницями, а в нижньому число дециметрів замінили сантиметрами.] Розглянемо другий стовпчик. 5 д. — це 50 одиниць, у 5 дм буде стільки сантиметрів, скільки одиниць у 5 десятках,— 50 см. Із третім стовпчиком учні працюють самостійно. Отже, доходимо висновку: сантиметрів буде стільки, скільки одиниць у даному числі десятків.

Ознайомлення з прийомом поданням числа сантиметрів у дециметрах, його первинне закріплення

 1. Завдання № 5 (підручник). Виконується колективно.

Розгляньте записи в першому стовпчику. Що в них спільне? [Числа однакові, однак у верхньому ряді число одиниць подано в десятках, а в нижньому число сантиметрів

подано в дециметрах.] 40 одиниць — це 4 десятки, у 40 см буде стільки децимі скільки десятків у 40 одиницях,— 4 дм. Доходимо висновку: дециметрів буде сті. скільки десятків у даному числі сантиметрів...

4. Завдання № 2 (робочий зошит), Самостійна робота учнів.

V. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

 1. Формування вмінь розв'язувати задачі. Завдання № 3 (робочий зошит). Самостійна робота учнів.

Про кого йдеться в задачі? Які ключові слова можна виділити? Про що треба дізнатися? Покажіть опорну схему задачі. Запишіть задачу коротко. За коротким записом поясніть числа задачі і запитання.

Подальша робота над задачею відбувається за пам’яткою «Працюю над задачею».

 1. Графічна вправа. Завдання № 4. Виконується в робочому зошиті.

VІ. Підсумок уроку та рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

- Про що ви дізналися на уроці?

- Назвіть відомі вам одиниці довжини.

- Яка мірка є більшою? меншою?

- Скільки сантиметрів у 1 дециметрі?

- Як можна міркувати, щоб мінити число сантиметрів дециметрами? щоб замінити число дециметрів сані метрами

- Що важливе ми повторили?

- Які вміння вдосконалили?

- А ви задоволені своєю роботою? Якщо так, то покладіть долоньку собі на голівку, погладьте і скажіть: «Я сьогодні Молодець!»

Категорія: Математика | Додав: Zoya0103
Переглядів: 58 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar